Hiệu suất
4.8/5
HÀI LÒNG27 đánh giá
  • ≤4h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 88.1%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $150,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh từ thiết kế
Tùy chỉnh theo sản phẩm mẫu
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra viên QA/QC (2)
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})